De Groene Stad stimuleert een groene en daarmee gezonde en prettige leef-, woon- en werkomgeving in stedelijke gebied. Zij doet dit door het informeren en het met elkaar in contact brengen van bedrijven, gemeenten en andere organisaties. Het Vergeten Tuinseizoen draagt eveneens bij aan een groenere, betere leefomgeving. De Groene Stad draagt dit initiatief daarom een warm hart toe. Aangezien Het Vergeten Tuinseizoen een consumentencampagne betreft, heeft De Groene Stad hier geen actieve rol in de communicatie naar buiten.

https://degroenestad.nl/