NL Greenlabel staat sinds 2010 voor een meetbaar duurzame leefomgeving. We hanteren een samenhangend concept van duurzaamheid dat urgente opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie, behoud van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak met elkaar verbindt. Op deze manier is het mogelijk om te sturen op een duurzame en natuurinclusieve leefomgeving gedurende het hele ontwikkelingsproces, van ontwerp tot realisatie en beheer. 

https://nlgreenlabel.nl/